GÓC TIẾNG VIỆT Archive

DÙM HAY GIÙM?

Author: | Categories: PHÂN BIỆT TỪ No comments
Lại một ca khó đẻ của tiếng Việt. Nói cho mình biết bạn thường dùng từ DÙM hay GIÙM vậy? Còn mình thì mình hay dùng từ HỘ thay vì phải lăn tăn một trong 2 từ đó! Kể ra tiếng Việt thật khó chơi!!! Có những từ được

NHỮNG CÂU NÓI LÍU LƯỠI TRONG TIẾNG VIỆT

Author: | Categories: TIẾNG VIỆT THÚ VỊ No comments
Bạn có chắc là mình không ngọng? Mình đã ngọng líu ngọng lô, lẹo lưỡi, sái quai hàm khi chơi trò này! Bao vui, bao hài khi chơi theo nhóm nhé! Đấy nói chung là nói năng nên luyện luôn luôn, lời nói lưu loát luyện luôn lúc này,

PHÂN BIỆT XÀI VÀ SÀI

Author: | Categories: PHÂN BIỆT TỪ No comments
Xài hay Sài là từ đúng? Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam nhỉ? Theo từ điển tiếng Việt, “Xài” có nghĩa là sử dụng một vật, một điều gì đó. Có người cho rằng hai từ này đều đúng, chỉ là do sự khác nhau