DÙM HAY GIÙM?

Lại một ca khó đẻ của tiếng Việt. Nói cho mình biết bạn thường dùng từ DÙM hay GIÙM vậy? Còn mình thì mình hay dùng từ HỘ thay vì phải lăn tăn một trong 2 từ đó! Kể ra tiếng Việt thật khó chơi!!! Có những từ được chấp nhận trong giao tiếp hàng ngày nhưng điều đó không […]

PHÂN BIỆT XÀI VÀ SÀI

Xài hay Sài là từ đúng? Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam nhỉ? Theo từ điển tiếng Việt, “Xài” có nghĩa là sử dụng một vật, một điều gì đó. Có người cho rằng hai từ này đều đúng, chỉ là do sự khác nhau giữa âm vực của từng địa phương, vùng miền dẫn đến […]