XIN HÃY MỞ LÒNG

Dịch bệnh dạy cho chúng ta những gì? Đôi khi BÌNH THƯỜNG là tốt rồi. Cuộc đời của mỗi người hãy để họ là người chịu trách nhiệm. Chẳng ai bên ai được mãi mãi. Chẳng ai khiến ai thay đổi được nếu chính bản thân người đó không muốn! Cuộc đời luôn công bằng và dạy dỗ cẩn thận […]

TÔI ỔN!

Thế nào mới là đỉnh cao của sự nhung nhớ?  Là khi người ta biết mình có một tâm trạng rất tệ nhưng lại không rõ lý do. Là khi dăm ba cái bản EDM cũng chẳng thể high mà tự nhiên nước mắt không ngừng tuôn lã chã. Là khi phải vã thẳng bằng VinaHouse mới đủ đô trẩu! […]