CHÊNH VÊNH

Có những ngày tâm hồn treo lủng lẳng trên cành cây. Ngồi trong văn phòng làm việc mà tâm hồn đang dầm mưa ngoài cửa sổ. Cuối thu, trời trở lạnh, cộng thêm mưa nữa làm cho nhiệt độ có vẻ xuống thấp hơn. Bất giác nhớ Hà Nội những ngày mưa là y rằng tắc đường! Khổ ghê! Sao […]