SINH TỐ ĐỔI LẤY DỄ THƯƠNG!

Sáng nay, Phòng kinh doanh của mình có một cuộc họp cuối tháng. Đây là cuộc họp nội bộ với nội dung chia sẻ kiến thức công nghệ mới. Mình cũng chuẩn bị một công nghệ mới mà mình tìm hiểu được trên mạng để chia sẻ cho mọi người rồi nhưng mà nghĩ “nhà bao việc” còn họp hành […]

SỐNG HÒA BÌNH VỚI NGƯỜI MÌNH GHÉT?

Mình rất ít khi ghét một ai đó vì thường không bao giờ quan tâm để ý đến những người mà “chẳng liên quan” gì đến mình. Họ làm gì là quyền họ, việc họ. Thế nhưng mà một khi đã khiến cho mình cảm thấy ghét rồi thì thôi, coi như là mình ghét cay ghét đắng luôn vậy! […]

RA LỆNH BẮT GIỮ TỘI CƯỠNG DÂM – NHK.2020.09.30

強制わいせつ容疑で逮捕 国民民主党元職員を不起訴 東京地検 2020年9月30日 18時14分 RA LỆNH BẮT GIỮ TỘI CƯỠNG DÂM,  VĂN PHÒNG CÔNG TỐ TOKYO QUYẾT ĐỊNH KHÔNG KHỞI TỐ CỰU NGHỊ VIÊN CỦA ĐẢNG DÂN CHỦ NHÂN DÂN 18:14 ngày 30 tháng 9 năm 2020 地下鉄の車内で女性の体を触ったなどとして、強制わいせつの疑いで逮捕された国民民主党の元職員について検察は30日、不起訴にしました。 Với vụ việc sờ soạng cơ thể phụ nữ khi sử dụng tàu điện ngầm, vào ngày 30 văn phòng công […]